1. KURULUŞ
2. ŞİRKETİN UNVANI
Sirketin unvanı TAKSIM KURUMSAL GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK ANONIM SIRKETI dir.
3. AMAÇ VE KONU
Yürürlükteki mevuat çerçevesinde resmi ve özel,gerçek ve tüzel kisi ve kuruluslara ait bir gayrimenkulün,gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule baglık hak ve faydıların
belli bir tarihteki muhtemel degerinin bagımsız ve tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa arastırması fizibilite çalısması,gayrimenkul ve buna baglı hakların hukuki
durumunun analizi,gayrimenkulerle ilgili yatırım ve know-how sözlesmelerinin analizi,bos arazi ve gelistirilmis proje degeri analizi,en yüksek ve en iyi kullanım degeri analizi gibi
alanlarda danısmanlık hizmeti vermek ve Sirket amaç ve konusuna uygun olarak emlak komisyonculugu faaliyeti kapsamına girmemek sartıyla her türlü gayrimenkulü satın
alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve irtifak intifa sükna hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni hak tesis edebilir. Satıs vaadi sözlesmeleri yapabilir. Gayrimenkuller
üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Gerektiginde bunları devralabilir, terk ve devredebilir ve 10.1.2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında
yazılı olan diger isler.
4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Sirketin merkezi ISTANBUL ili MALTEPE ilçesi’dir.
Adresi CEVIZLI MAH. SARAYLAR CAD. NO: 6 IÇ KAPI NO: 99 MALTEPE / ISTANBUL ‘dir.
Adres degisikliginde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebligat sirkete yapılmıs sayılır. Tescil
ve ilan edilmis adresinden ayrılmıs olmasına ragmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemis sirket için bu durum fesih sebebi sayılır
5. SÜRE
Sirketin süresi, kurulusundan itibaren sınırsız’dır. Bu süre esas sözlesmesini degistirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
6. SERMAYE
SIRKETIN SERMAYESI
Madde 6 –
Sirketin Sermayesi 100,00 (Yüz) TL degerinde 10.000 (Onbin ) paya ayrılmıs 1.000.000,00 (Bir milyon )TL dir. Bunun ;
5.000 Paya karsılık olan 500.000,00 TL OSMAN KUZUCUK
5.000 Paya karsılık olan 500.000,00 TL EMIR ÖNER
Eski sermayeyi olusturan 215.000.TL(IkiyüzonbesbinTL)’si tamamen ödenmistir. Bu kez
arttırılan 785.000.TL(Yediyüzseksenbesbin TL)’ ortaklar tarafından nakten ödenmistir.
7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Sirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden olusan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim
Kurulu süresi 1 – 3 yıl arasıdır.
Türkiye Uyruklu 229******96 Kimlik No’lu , BURSA / YILDIRIM adresinde ikamet eden, OSMAN KUZUCUK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmistir.
Türkiye Uyruklu 138******28 Kimlik No’lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, EMIR ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmistir.
8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Sirketi müdürler temsil ederler. Sirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.
9. DENETÇİLER
*********** Mersis No’lu, merkez adresi F.K.GÖKAY CAD.OKUL SOK.NO:1/E ALTUNIZADE SIT.E BLOK D:16 ÜSKÜDAR/ISTANBUL olan YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM VE
YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK ANONIM SIRKETI denetçi olarak seçilmistir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 – 31.12.2020
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Sekli:
25.12.2023 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 229******96 Kimlik No’lu , BURSA / YILDIRIM adresinde ikamet eden, OSMAN KUZUCUK (1. DERECE) Temsile Yetkili olarak
seçilmistir.
Yetki Sekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
25.12.2023 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 138******28 Kimlik No’lu , BURSA / OSMANGAZI adresinde ikamet eden, EMIR ÖNER (1. DERECE) Temsile Yetkili olarak seçilmistir.
Yetki Sekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No
1 SABAHET ÇINAR TÜRKIYE 467******96
Sayfa 1 / 2
Görev Dagılımı:
7.1.2022 tarihine kadar EMIR ÖNER Yönetim Kurulu Baskanı olarak seçilmistir.
11. GENEL KURUL
12. İLAN
13. HESAP DÖNEMİ
Sirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden baslar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Sirketin kesin olarak kuruldugu tarihten itibaren baslar ve o
senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
15. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
16. KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas sözlesmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
KURUCULAR
Sıra No Kurucu Uyruk Imza
1 SABAHET ÇINAR TÜRKIYE …………
Sayfa 2 / 2

KURUCULAR

Sıra No

1

Kurucu

SABAHET ÇİNAR

Uyruk

TÜRKİYE

İmza